Benvingut
christianduterte

Christian du Tertre, Professor d’economia a l’Universitat Diderot de París, Director científic d’Atemis i President de l’Institut Europeu de la EFC.

Economia de la funcionalitat:

Per a Christian du Tertre, no hi pot haver economia de la funcionalitat i la cooperació a menys que les empreses, independentment de la seva mida i tipus de negocis, trobin noves formes de cooperació amb els actors locals. La cooperació es nodreix de la confiança, del coneixement cara a cara generat pels efectes de la proximitat. Les empreses que es desenvolupen en diferents territoris inicien formes de cooperació i sobretot entre els territoris europeus.

Presentació del Projecte

Presentació

Amb les limitacions del model econòmic actual, han estat sorgint noves dinàmiques cap a un desenvolupament econòmic més sostenible: l’ecologia industrial, l’economia circular, el consum col·laboratiu, l’economia de la funcionalitat.

El model de l’Economia de la Funcionalitat i la Cooperació (EFC), en ruptura amb el model dominant, té en compte el conjunt d’aspectes que abasta el concepte de desenvolupament sostenible i integra la dimensió social, mediambiental, econòmica i de governança. És complex i difícil d’entendre amb les formes de pensament del sistema econòmic clàssic.

Aquest model econòmic, encara incipient, requereix la implicació dels responsables de les empreses, així com d’assessors empresarials per dominar aquests nous conceptes, les noves formes de pensar, els seus impactes econòmics i socials, per poder introduir les innovacions necessàries per canviar el model econòmic, i que incorpori en les estratègies empresarials els reptes que suposa el desenvolupament sostenible.

Mitjançant el projecte CREPE – EFC es pretén dissenyar i implementar un paquet de recursos informatius i formatius per a difondre i conèixer el concepte d’economia de la funcionalitat i la cooperació; dissenyat per ser utilitzat per consultors, gerents de pimes, responsables d’organitzacions professionals, els sindicats, i promotors de l’Agenda 21, del desenvolupament sostenible i econòmic de les col·lectivitats locals i territorials europees ..

L’associació d’entitats promotores del projecte CREPE-EFC consta d’entitats de recerca i d’intervenció: Atemis França, Fondazione Giacomo Brodolini-Itàlia, empreses de consultoria en gestió empresarial i en temes de desenvolupament sostenible com Ecores – a Bèlgica, i CRIA i Dinamia a Espanya. Aquests socis treballen amb les empreses i els territoris per millorar la seva situació econòmica, social i mediambiental.

El conjunt d’eines a implementar pretén desenvolupar i millorar les habilitats i competències professionals de la consultoria en RSE i Desenvolupament sostenible sobre aquest nou model econòmic, que inclourà:

  • Un document introductori sobre el concepte i nou model de EFC
  • Una pel·lícula d’animació per a promoure i sensibilitzar sobre aquest nou model
  • Cinc vídeos de casos d’empreses que incorporen la EFC

Així, per apropar i aprofundir en els conceptes clau de l’EFC , es disposarà de diversos clips de vídeo d’uns minuts, també una fitxa de recursos disponibles per activar iniciatives territorials. Tots aquests recursos educatius estaran disponibles gratuïtament al Centre Europeu de Recursos Pedagògics accessible via web, disponible en francès, espanyol, italià, català, i anglès.

Un cop començat el procés de sensibilització, la consultoria, els agents econòmics (empreses, actors de l’economia social, organitzacions professionals, sindicats, cambres), actors públics (autoritats locals, locals), a nivell nacional i europeu podran:

  • Desenvolupar el model a les pimes i ajudar a donar el model de l’EFC la dimensió europea indispensable per al seu desplegament.
  • Crear una comunitat europea d’investigadors i de consultoria de l’economia de la funcionalitat i la cooperació, per a desenvolupar, en el marc de la seva activitat, dinàmiques territorials amb implicació del conjunt d’agents locals sobre la EFC.

Aquests actors seran convidats a convertir-se en membres de l’Institut Europeu de la EFC, com a espai de professionalització, intercanvi i formació permanent en EFC.